CD Most z minulosti

Anie vás provází od začátku krok po kroku bezpečně v imaginaci do minulosti, kde se setkáte s těmi, komu se potřebujete omluvit i s těmi, kterým je nutné odpustit. 

99,00 Kč

Meditativních CD jsou na trhu desítky, stovky. Zde se jedná o jedinečnou cestu k duši, k samé podstatě, o cestě k pokání a k Bohu. Jedná se o transformaci života. 

Anie zavádí bytosti do minulosti, do bolestí v minulosti a dává šanci posluchači , který má nezpracované pocity viny a výčitky, aby je zcela přiznal, omluvil se v pokoře a poté přistoupil před Boha (Zdroj, Existenci, Bytí, Stvořitele) a učinil z hloubky duši a srdce pokání.

CD učí lidi skutečnému usebrání, pokání a spojení s Bohem. Každý může dojít ke změně, ke své duši a k Bohu. 

 Světlo je v každém z nás...jen se rozvzpomenout!

Pokud nechápete příčinu, proč vám někdo uškodil, ublížil a nedovedete tuto kapitolu života uzavřít doporučujeme zároveň další práci na sobě.