CD Harmonie duše

CD Harmonie duše nabízí příležitost jak harmonizovat a zklidnit své tělo, svou mysl a duši....

99,00 Kč

Krok po kroku bezpečně ve vědomém trénování zklidnění těla  tzv. autogenní trénink - tedy nácvik ve fyzické rovině

V druhé části meditace vede Anie posluchače k očistě tzv. třetí oka a zprostředkovává čerpání očistné a božské energie přímo ze Zdroje , která bude proudit svou moudrostí tam, kam je potřeba. Tím dává tomuto produktu duchovní přesah. Přijímání "světla" ze Zdroje je umožněno každé lidské bytosti.

V naší hektické době je zhruba polovina lidí ve stresu. Prožívají každodenní úzkosti, přetížení a negativitu a toto stresové zatížení se dříve, či později odrazí i na energetickém a později i na fyzickém těle.

Co to znamená stres?
Někdy prožíváme nadměrně stresující situaci, na kterou se nedokážeme adaptovat. Každý máme jinou odolnost proti stresu a proto můžeme odlišně reagovat. Pokud situaci nezvládáme, obvykle se to projeví v naší psychice, ale mnohdy reagujeme i tělesnými příznaky. Pokud se tyto fyzické projevy včas neřeší, tělo skutečně onemocní - je narušená imunita, hormonální rovnováha a člověk je ve spirále rozličných nemocí.

Doporučení : 

Opakovaný , nejlépe každodenní poslech a aktivní spolupráce dovede každou bytost na cestu k lepšímu prožívání přítomnosti a zvládání životních překážek. 

 U úplných začátečníků (nikdy nemeditoval, nerelaxoval, necvičil jógu a pod) trvá nácvik ve fyzické rovině cca 3 měsíce každodenním cvičením, u zkušenějších lidí 3 - 5 týdnů